RAKAN MEDIA

 

Pihak Media memainkan peranan penting dalam menghebahkan sesuatu bahan berita kepada khalayak ramai. Semenjak penubuhan USIM lagi pihak media antara entiti tidak langsung yang menjadi penghubung di antara USIM dengan rakyat Malaysia khususnya dan luar negara amnya. Menggunakan medium media cetak, elektronik mahupun maya, setiap perkara berkaitan Universiti ini yang dipaparkan oleh Rakan Media USIM amat dihargai kerana secara tidak langsung ia mempromosikan USIM dan peranannya dalam arena pendidikan tinggi negara.

 Pusat Komunikasi Strategik ( StraComm)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8028/8142/6004, Faks: +606-798 8204, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my