Unit Media dan Pehubungan Awam

 

Perhubungan Awam dan Media

 

 1. Pengurusan hebahan di emel InfoPro bagi makluman dan publisiti oleh PTJ
 2. Pengurusan hal ehwal media dan krisis yang melibatkan media (khas dan majlis/acara universiti)
 3. Liputan media dan penulisan berita program Universiti untuk terbitan media dan Portal Universiti
 4. Menasihati PTJ bagi hal melibatkan urusan media dan publisiti
 5. Penyedia keratan akhbar, majalah dan dari sumber-sumber lain untuk hebahan di emel InfoPro dan paparan lif Bangunan Canselori
 6. Pengumpulan bahan dan input untuk tujuan penerbitan di:

  • Risalah USIM (versi cetakan)
  • e-Risalah USIM (versi PDF dan Portal USIM)
  • Buku keratan akhbar
  • News Clipping (Portal USIM)
  • Lain-lain penerbitan berkaitan
 7. Pelapor data MyRA dan MyMoheS
 8. Pengurusan sebarang urusan tawaran iklan dan promosi Universiti
 9. Pengemaskinian berita dan artikel di dalam Portal Universiti
 10. Penyelaras maklumat kepada organisasi luar yang berkaitan (Risalah/Laporan Tahunan)
 11. Ahli jawatankuasa bagi Majlis Konvokesyen Universiti
 12. Urusetia Laporan Tahunan USIM

 

Hubungan Pelanggan:

 

 1. Perkhidmatan Telefonis Dalaman dan Luaran
 2. Perkhidmatan Pelanggan di Kaunter Informasi
 3. Berketrampilan dan Mempamer Etika Kerja Cemerlang Berhadapan Pelanggan/Tetamu
 4. Pelaporan maklumbalas/aduan Pelanggan/Tetamu untuk penambahbaikan penyampaian perkhidmatan
 5.  Penyampai maklumat yang cepat dan maklumat terkini tepat tentang perkembangan USIM kepada warga kampus dan masyarakat luar.

 

 

 

 

 

 

 

 Pusat Komunikasi Strategik ( StraComm)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8028/8142/6004, Faks: +606-798 8204, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my