Pentadbiran Bahagian

 

 1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal pentadbiran, aset, inventori, keperluan pejabat dan kemudahan unit.
 2. Bertanggungjawab dalam menyedia dan menyelaraskan perkara berikut :
  • Sasaran Kerja Tahunan Unit & KPI;
  • Penyediaan bajet;
  • Laporan bulanan;
  • Laporan tahunan;
  • Laporan PIN;
  • Laporan Jawatankuasa Tadbir Urus;
  • Laporan Jawatankuasa Latihan dan Sangkutan;
  • Laporan MyAkrab;
 3. Menguruskan segala perolehan, sebutharga atau tender dan segala pembayaran yang melibatkan unit;
 4. Menyelaras unit dalam melaksanakan dan mencapai pensijilan 5’S, KIK dan sebagainya;
 5. Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen unit meliputi MPK, FM, dan sebagainya;
 6. Urusetia kepada Jawatankuasa Promosi USIM;
 7. Urusetia kepada Jawatankuasa Laman Web USIM;
 8. Urusetia kepada penyediaan Laporan Tahunan USIM;
 9. Menyedia dan mengemaskini senarai nama rakan USIM dari masa ke semasa.

 Pusat Komunikasi Strategik ( StraComm)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8028/8142/6004, Faks: +606-798 8204, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my