Unit Media dan Pehubungan Awam

Skop : Perkhidmatan Pelanggan

 • Komunikasi dan Perkhidmatan Pelanggan
 • Perkhidmatan telefonis.
 • Menjadi one-stop centre yang cepat, tepat dan berkesan bagi maklumat terkini mengenai perkembangan USIM kepada warga kampus dan masyarakat luar.
 • Menyedia dan menguruskan perkhidmatan kaunter pertanyaan bagi tujuan rujukan.
 • Menerangkan, memberi maklum balas dan menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini sejajar dengan profesionalisme tugas StraComm.

Skop : Hubungan dan Jalinan Media

 • Pengurusan hal ehwal berkaitan media
 • Menguruskan krisis yang melibatkan media
 • Mengurus dalam sebarang urusan iklan dan promosi Universiti
 • Membuat keratan akhbar, majalah, rancangan TV dan dari sumber-sumber lain untuk tujuan makluman kepada warga USIM
 • Membuat dokumentasi serta rekod bagi tujuan arkib dan tujuan pelaporan bagi kesemua keratan akhbar, majalah, rancangan TV dan dari sumber-sumber lain
 • Membantu pihak PTJ yang melibatkan urusan media dan publisiti
 • Menulis artikel untuk terbitan media
 • Mengumpul bahan untuk tujuan penerbitan :
          1.Risalah USIM
          2.Buletin Web
          3.BITARA (Buletin KPT)
          4.Prospect Malaysia
          5.Lain-lain penerbitan berkaitan                                           

 Skop : Hebahan Awam

 • Mengurus dan menyelaras dalam urusan publisiti :
          1.InfoPro
          2.InfoUSIM
          3.Perkhidmatan SMS
          4.Skrin Paparan Digital
 • Menguruskan dan menyelaraskan sebarang pengedaran risalah/majalah/ akhbar kepada pihak luar dan juga warga USIM.

 Pusat Komunikasi Strategik ( StraComm)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8028/8142/6004, Faks: +606-798 8204, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my